Krux Oppdal Innovasjonssenter

Kunde
Krux Oppdal Innovasjonssenter
Byggherre
SIVA Oppdal Eiendom AS
Areal
4900 m²
Sted
Oppdal
Oppdal
Type bygg
Prefabrikert stål og betong
Årstall
2020
Gjennom nyskapende arkitektur bidrar Innovasjonssenteret til næringsutvikling for Oppdal og hele regionen.

Historien om et helt spesielt prefab bygg. Med et ønske om å bygge et fjell i betong som skulle kunne brukes som butikk og klatrehall innvendig ble Contiga AS og Stabil AS satt på konstruksjonsoppgaven. Bygget er todelt der den ene delen er et langstrakt kontor og butikkbygg med tradisjonell bæring av stål og prefabrikerte HD elementer. Taket er gjort avtakstoler i limtre. Den andre delen som ble kalt fjellet under prosjekteringen er gjort i prefabrikerte sandwichelementer, stål og med HD elementer som tak.

Det estetiske utrykket som var ønsket er utfordrende å løse. Da valget falt på sandwichelementer med stålrammer innfelt dukket flere utfordringer opp. De skrå og knekte fasadene må regnes som tak og gir utfordringer med tanke på sammenføyninger rent geometrisk. I fasaden gir store krav til inndeling og samstemthet som også skal vise en slags naturlig uorden slik man finner i et fjell. I tillegg til dette kommer produksjonsutfordringer, transport og montasjeutfordringer samt tetthet i sammenføyningene.

Les mer på Bygg.no.

Ingen bilder er lagt til galleriet

Andre prosjekter

I tillegg til Krux Oppdal Innovasjonssenter, har vi gjort flere andre prosjekter vi er stolte av, her er noen flere.