Ensjøparken reises!   Ensjøparken med gateadresse Gladengveien 8 i Oslo er et stort boligprosjekt over to felt på totalt \~212023-11-21 11:06

Ensjøparken reises!   Ensjøparken med gateadresse Gladengveien 8 i Oslo er et stort boligprosjekt over to felt på totalt \~212023-11-21 11:06
Ensjøparken reises!
 
Ensjøparken med gateadresse Gladengveien 8 i Oslo er et stort boligprosjekt over to felt på totalt \~212023-11-21 11:06

Ensjøparken reises!
 
Ensjøparken med gateadresse Gladengveien 8 i Oslo er et stort boligprosjekt over to felt på totalt \~21.300 m² BTA. Hvert felt består av to boligblokker med hver sin felles parkeringskjeller. Totalt har de fire blokkene 203 leiligheter fordelt på \~15.250 m² BRA.
 
Stabil AS avd. Oslo har gleden av å stå for byggeteknisk prosjektering av råbygg i plassbygde konstruksjoner og stålkonstruksjoner, samt stå ansvarlig for global stabilitet og bæredyktighet.
 
Parkeringskjellerene har plasstøpt bunnplate, vegger og søyler. Utomhusdekke og alle etasjeskillere samt yttertak plasstøpes med plattendekker. Innervegger fra 1. etasje og oppover utføres hovedsakelig som skallvegger. Balkonger og trappeløp inkl. mellomrepos prefabrikkeres. I fasadene benyttes stålsøyler. Byggene fundamenteres til fjell med stålkjernepeler.
 
Takk til Solid Entreprenør AS og Buskerud Betongvarefabrikk A/S for et godt samarbeid så langt – vi ser frem til resten! Retter også en takk til våre flinke medarbeidere Daniel Seides, Ole Noem og Bjarte Brattebø som bistår i prosjektet.
 
3D-modell: Stabil AS
Illustrasjon: Profier AS \(avvik fra illustrasjon etter detaljprosjektering kan forekomme\)

Denne saken ble først publisert på LinkedIn, du kan følg oss der for alltid være oppdatert på siste nytt om spennende prosjekter vi jobber med!
Ingen bilder er lagt til galleriet
Har du har spørsmål om denne artikkelen, kan du ta kontat med for mer informasjon.

Andre saker

Nå er elementmontasjen på SINTEF Horizon ferdig 🏗️ Vi har fått gleden av å beregne og prosjektere tilbygg og påbygg til SINTEF-bygget som ligger mellom Gamle Fysikk og Elektro F på NTNU Gløshaugen i Trondheim2023-12-04 10:20
Les mer
Fra LinkedIn
Flott omtale av Drammen Tinghus! Drammen Tinghus ble i forrige uke offisielt åpnet2023-11-24 13:05
Les mer
Fra LinkedIn
Gamle ærverdige Os skole Halden rehabiliteres, og i den forbindelse bygges det både tilbygg og 2 nye haller2023-11-06 12:20
Les mer
Fra LinkedIn
Vollsveien 13 har vært et spennende prosjekt med diverse rehabilitering av tre eldre bygg, tre etasjers påbygg, og en ny klatrehall i senter
Les mer
Fra LinkedIn
Poppelhagen på Nordstrand er i full sving, og vil ved ferdigstillelse bestå av 120 leiligheter, et seniorsenter og to næringslokaler, fordelt på opptil fem etasjer
Les mer
Fra LinkedIn
Kaldnes Sjøparken i Tønsberg nærmer seg ferdigstillelse! 103 leiligheter fordelt på 4 bygg på 5-6 etasjer
Les mer
Fra LinkedIn
Alltid kjekt å se fremdrift på våre prosjekter! Lille Løren Park er et stort boligprosjekt i Oslo over tre byggetrinn på totalt \~40 630m² BTA ved ferdigstillelse
Les mer
Fra LinkedIn
Medisinsenteret er et 6 etasjers høyt kontorbygg i Trondheim, med 17 800 m2 hulldekker og ca 90 tonn stål
Les mer
Fra LinkedIn
Flott artikkel fra Byggeindustrien om overleveringen av ferdig råbygg for World Seafood Center - norsk sjømat sin nye hovedterminal ut mot verden
Les mer
Fra LinkedIn
Kjære kolleger i Seim & Hultgreen
Les mer
Fra LinkedIn
Nytt prosjekt ferdig hvor våre dyktige medarbeidere har hatt ansvaret for peling, fundamentering og råbygg
Les mer
Fra LinkedIn
Kjekt med lokalt prosjekt i Ålesund for avdelingen i Ålesund
Les mer
Fra LinkedIn